Les comunitats de propietaris hauran d’inspeccionar els seus edificis

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.
Les comunitats de propietaris hauran d’inspeccionar els seus edificis.
El Decret afecta a les comunitats de propietaris existents.
Tots els edificis d’habitatges hauran de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis, (ITE), abans de complir els 45 anys d’antiguitat.
Pel que fa als edificis existents l’hauran de passar en les següents dates en funció de quina sigui la seva antiguitat:

Antiguitat de l’edifici entre 1951 i 1960: Fins el 31 de desembre del 2015.
Antiguitat de l’edifici entre 1961 i 1971: Fins el 31 de desembre del 2016.
Antiguitat a partir de 1971: L’any en que l’edifici compleixi els 45 anys d’antiguitat.
Les comunitats de propietaris han de tenir el Llibre de l’Edifici que, a partir de la recepció de l’informe de l’ITE, haurà de contenir:

Instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
Arxiu de documents (obra nova, manuals d’ús, manteniment…)
Registre d’incidències.

Més informació:
» Decret 67-2015, de 5 de maig, pel foment ….pdf [ + ]