Tag Archives: Llivia

EL LLOGUER A CATALUNYA L’ANY 2015

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha presentat l’informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya en 2015 i ha anunciat la creació d’una nova llei d’arrendaments urbans catalana (LAU) l’any que ve. En la presentació, també han participat el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala; el president de la Cambra de la propietat Urbana de Barcelona, ??Joan Ràfols, i l’economista especialista en cicles immobiliaris, Agustín Jové.

L’informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya en 2015 es basa en les dades recollides pel *Institut Català del Sòl (INCASÒL), entitat dipositària de les fiances dels contractes de lloguer, i permet fer-se una idea d’alguns aspectes claus del mercat de lloguer a Catalunya.

En 2015, es van signar 141.000 nous contractes de lloguer en tota Catalunya, un – 5,3 % que l’any anterior. D’aquests, 40.000 corresponen a lloguers a la ciutat de Barcelona, ??la qual cosa significa un descens de el – 8,5 % respecte al 2014.

En l’àmbit metropolità, en 2015, es van signar un – 9,1 % de contractes que l’any anterior. En la resta de Catalunya, el nombre de contractes de lloguer es manté amb un creixement moderat i sostingut. En el Penedès, van créixer un + 4,4 % i en la resta del territori, un + 1,6 %.

Malgrat la baixada en el nombre de nous contractes, per segon any consecutiu, el saldo de nous contractes de lloguer segueix sent positiu, amb més de 40.000 contractes en tot el país. Actualment, l’INCASÒL compta amb més de 520.000 contractes de lloguer registrats.

Lloguer mitjà

Els preus del lloguer han augmentat tant el conjunt de Catalunya com a Barcelona, ??en 2015.
– En el quart trimestre de 2015, el lloguer mitjà a Catalunya es va situar en 572 €/mes, un creixement de el + 3,9 %, respecte al mateix període de l’any passat.
– En el quart trimestre de 2015, el lloguer mitjà a Barcelona es va situar en 755 €/mes, un creixement de el + 7 %, respecte al mateix període de l’any passat.
– En l’àmbit metropolità, l’increment és del 4 %, i en els municipis de fora de l’àmbit metropolità es manté en + 0,7 %.

La Generalitat descarta símptomes de bombolla en el lloguer ja que, encara que les preus han pujat, ha disminuït el nombre de contractes.

L’expert en dades immobiliàries Agustín Jové va apuntar que “a Catalunya, el 67 % dels contractes es troben entre els 301 a 600 €. A Barcelona, ??el 56 % dels contractes se situen entre els 450 a 750 €; 34 % està per sobre dels 750 €; i el 10 %, costen menys de 450 € “.

Distribució comarcal del mercat de lloguer.

Barcelona i la seva àrea metropolitana concentren el major nombre de nous contractes de lloguer. També hi ha concentració en comarques on hi ha lloguer turístic i de temporada, com el Tarragonès, el Gironès, l’Alt Empordà, la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès.

Les rendes de lloguer són més altes a les comarques on hi ha més demanda, amb dues excepcions: el Vall d’Aran, on hi ha poc lloguer – fins a 10 lloguers per cada 1.000 habitants – però de més de 500 €/mes, i el Garraf, on hi ha de 15 a 20 lloguers per cada 1.000 habitants, de més de 500 €/mes.

A Barcelona

Des de 2013, la renda dels lloguers a Barcelona augmenta i se situa al nivell de l’any 2006. En canvi, les operacions disminueixen des d’aquest mateix any.

L’increment del parc de lloguer ha estat de més de 9.000 habitatges en 2015 i el preu mitjà ha estat de 735 €/mes. Ciutat Vella, Eixample i Gràcia són els districtes amb més contractes de lloguer: més de 30 per cada 1.000 habitants.

El districte on el lloguer costa més diners és Sarrià-Sant Gervasi que passa dels 1.000 €/mes. En canvi, a Nou Barris, el lloguer mitjà està prop dels 500 €/mes. S’agreuja la polarització de la ciutat, on el districte més car és 2,03 vegades que el més barat.

Hi ha dos districtes amb el lloguer per sota dels 600 €/mes: Horta-Guinardó i Nou Barris, que també són la cambra i cinquè districte en població, respectivament.

Una nova Llei d’Arrendaments Urbans catalana

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va anunciar que la Generalitat prepara una nova Llei d’Arrendaments Urbans catalana davant la ineficiència de l’actual LAU espanyola, reformada en 2013 pel govern del PP.

L’actual LAU “només té en compte els grans arrendataris, no equilibra els drets i obligacions entre propietaris i inquilins, no és eficient“, va afirmar Borrás, que va projectar el nou esborrany per al segon trimestre de 2017.

“Parlarem amb agents socials, econòmics, locals i experts universitaris. Necessitem aquest diàleg per a una nova LAU moderna, que busqui alternatives a la compra i el lloguer, noves fórmules de tinença d’habitatges, més opcions“, va afegir.

Llei 5/2015, de modificació del Codi Civil de Catalunya. El 20 juny entra en vigor!

Publicada en el DOGC la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals.

La Llei refà el capítol corresponent al règim jurídic de la Propietat Horitzontal reguladora de les comunitats de propietaris a Catalunya, per agilitzar-ne la gestió:

– suprimeix l’obligació de fer primera i segona convocatòria de la junta de propietaris.
– dóna més visibilitat a la vicepresidència i regula aquest càrrec.
– descarta la possibilitat de retribució per als càrrecs de la comunitat.
– modifica les majories exigibles en la presa d’acords.
– fomenta la mediació en cas de conflictes sorgits en l’àmbit de la propietat horitzontal.
– substitueix el terme “edifici” per “immoble”.
– les urbanitzacions passen a denominar-se “propietats horitzontals per parcel·les”
Igualment s’hi publica la Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya.

L’entrada en vigor és el dia 20 de juny de 2015

Les comunitats de propietaris hauran d’inspeccionar els seus edificis

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.
Les comunitats de propietaris hauran d’inspeccionar els seus edificis.
El Decret afecta a les comunitats de propietaris existents.
Tots els edificis d’habitatges hauran de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis, (ITE), abans de complir els 45 anys d’antiguitat.
Pel que fa als edificis existents l’hauran de passar en les següents dates en funció de quina sigui la seva antiguitat:

Antiguitat de l’edifici entre 1951 i 1960: Fins el 31 de desembre del 2015.
Antiguitat de l’edifici entre 1961 i 1971: Fins el 31 de desembre del 2016.
Antiguitat a partir de 1971: L’any en que l’edifici compleixi els 45 anys d’antiguitat.
Les comunitats de propietaris han de tenir el Llibre de l’Edifici que, a partir de la recepció de l’informe de l’ITE, haurà de contenir:

Instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
Arxiu de documents (obra nova, manuals d’ús, manteniment…)
Registre d’incidències.

Més informació:
» Decret 67-2015, de 5 de maig, pel foment ….pdf [ + ]

Motius per ser positius amb l’habitatge, però anant amb compte

Les estadístiques oficials reflecteixen una estabilització evident de l’habitatge. Els experts asseguren que la demanda de pisos seguirà creixent i constaten que és un bon moment per invertir per l’atractiva rendibilitat que ofereix. No obstant això, alerten de la possible pujada de l’Euribor. Descarten que ho faci a curt termini però avisen del perill que hi haurà quan ho comenci a fer.

En línies generals, els experts i agents implicats en el sector immobiliari celebren els senyals d’optimisme que comencen a veure ja amb contundència. Però algunes veus deixen clar que no és or tot el que llueix i que cal anar amb peus de plom per evitar que es produeixi una altra bombolla immobiliària com la viscuda.

Experts com Ignacio San Martín, responsable del Servei d’Estudis de BBVA Real Estate, o Juan Fernández-Aceytuno, director general d’ST Societat de Taxació, assenyalen quatre factors que demostren que el sector immobiliari s’està estabilitzant, i fins i tot, recuperant:

1.- La demanda d’habitatge seguirà creixent: Sant Martín assegura que la renda de les famílies en termes reals està creixent, la qual cosa afavorirà la demanda. A més, la riquesa de les famílies s’ha estabilitzat. També cal comptar no només amb la demanda dels nacionals, sinó també dels estrangers. Considera que aquest any tornarà a produir-se un nou rècord de compra per part de forans.

2.- L’excés d’oferta baixarà: encara que lentament, l’estoc va reduint a poc a poc. El Ministeri de Foment situa l’excedent d’obra nova a 563.908 unitats a 31 de desembre de 2013, mentre que BBVA Research el xifra en 450.000, de les quals considera que un 30% són invendibles. Aquesta entitat financera confia que per al 2016 l’estoc deixi de ser un problema i que comenci realment a absorbir-se.

3.- Estabilització de preus i fins i tot revaloració: BBVA assegura amb rotunditat que el preu de l’habitatge està estabilitzat i s’atreveix a pronosticar revaloritzacions de preus aquest any. Sant Martí assenyala que el nou creixement de la demanda d’habitatge i l’estabilització de preus provocaran que la cartera hipotecària dels bancs guanyi en qualitat. “Si l’augment de la demanda porta amb si un augment del finançament i una estabilització de preus, això farà millorar la qualitat creditícia”, afegeix.

4.- Augment de la concessió d’hipoteques: hi ha una volta al finançament hipotecari, especialment a particulars que volen comprar un habitatge. Els bancs tenen la necessitat de donar préstecs per augmentar els ingressos pels interessos de les hipoteques. En l’actualitat, el saldo hipotecari està caient i seguirà fent-ho en els pròxims mesos si no és que els bancs trepitgin l’accelerador en la concessió de préstecs hipotecaris.

Però no tot són notícies positives. Si alguna cosa ha de preocupar al sector és un Euríbor en mínims històrics. Per a la persona que pensi en hipotecar avui en dia, ha de tenir en ment que l’euríbor, l’indicador més utilitzat per al càlcul dels préstecs hipotecaris, té tot el recorregut per pujar.

Per exemple, Adicae és una de les organitzacions que recomana no hipotecar actualment perquè “és un risc d’impagament en el futur”. L’Euribor està sota però quant comenci a pujar provocarà que les quotes hipotecàries siguin elevades, ja que els diferencials segueixen sent elevats respecte a l’època pre-crisi. “Un interès superior a euribor més un diferencial ja suposa un encariment gran. Per sobre d’euríbor + 2 ja és perillós “, assegura Manuel Pardos, president d’Adicae.

Per això hi ha experts com Juan Villén, responsable d’idealista hipoteques, que recomanen contractar una hipoteca a tipus fix perquè així se sap el que es paga tots els mesos. Al començament d’aquest any Kutxabank va llançar una hipoteca amb un tipus fix del 2,5%.