EL LLOGUER A CATALUNYA L’ANY 2015

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha presentat l’informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya en 2015 i ha anunciat la creació d’una nova llei d’arrendaments urbans catalana (LAU) l’any que ve. En la presentació, també han participat el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala; el president de la Cambra de la propietat Urbana de Barcelona, ??Joan Ràfols, i l’economista especialista en cicles immobiliaris, Agustín Jové.

L’informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya en 2015 es basa en les dades recollides pel *Institut Català del Sòl (INCASÒL), entitat dipositària de les fiances dels contractes de lloguer, i permet fer-se una idea d’alguns aspectes claus del mercat de lloguer a Catalunya.

En 2015, es van signar 141.000 nous contractes de lloguer en tota Catalunya, un – 5,3 % que l’any anterior. D’aquests, 40.000 corresponen a lloguers a la ciutat de Barcelona, ??la qual cosa significa un descens de el – 8,5 % respecte al 2014.

En l’àmbit metropolità, en 2015, es van signar un – 9,1 % de contractes que l’any anterior. En la resta de Catalunya, el nombre de contractes de lloguer es manté amb un creixement moderat i sostingut. En el Penedès, van créixer un + 4,4 % i en la resta del territori, un + 1,6 %.

Malgrat la baixada en el nombre de nous contractes, per segon any consecutiu, el saldo de nous contractes de lloguer segueix sent positiu, amb més de 40.000 contractes en tot el país. Actualment, l’INCASÒL compta amb més de 520.000 contractes de lloguer registrats.

Lloguer mitjà

Els preus del lloguer han augmentat tant el conjunt de Catalunya com a Barcelona, ??en 2015.
– En el quart trimestre de 2015, el lloguer mitjà a Catalunya es va situar en 572 €/mes, un creixement de el + 3,9 %, respecte al mateix període de l’any passat.
– En el quart trimestre de 2015, el lloguer mitjà a Barcelona es va situar en 755 €/mes, un creixement de el + 7 %, respecte al mateix període de l’any passat.
– En l’àmbit metropolità, l’increment és del 4 %, i en els municipis de fora de l’àmbit metropolità es manté en + 0,7 %.

La Generalitat descarta símptomes de bombolla en el lloguer ja que, encara que les preus han pujat, ha disminuït el nombre de contractes.

L’expert en dades immobiliàries Agustín Jové va apuntar que “a Catalunya, el 67 % dels contractes es troben entre els 301 a 600 €. A Barcelona, ??el 56 % dels contractes se situen entre els 450 a 750 €; 34 % està per sobre dels 750 €; i el 10 %, costen menys de 450 € “.

Distribució comarcal del mercat de lloguer.

Barcelona i la seva àrea metropolitana concentren el major nombre de nous contractes de lloguer. També hi ha concentració en comarques on hi ha lloguer turístic i de temporada, com el Tarragonès, el Gironès, l’Alt Empordà, la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès.

Les rendes de lloguer són més altes a les comarques on hi ha més demanda, amb dues excepcions: el Vall d’Aran, on hi ha poc lloguer – fins a 10 lloguers per cada 1.000 habitants – però de més de 500 €/mes, i el Garraf, on hi ha de 15 a 20 lloguers per cada 1.000 habitants, de més de 500 €/mes.

A Barcelona

Des de 2013, la renda dels lloguers a Barcelona augmenta i se situa al nivell de l’any 2006. En canvi, les operacions disminueixen des d’aquest mateix any.

L’increment del parc de lloguer ha estat de més de 9.000 habitatges en 2015 i el preu mitjà ha estat de 735 €/mes. Ciutat Vella, Eixample i Gràcia són els districtes amb més contractes de lloguer: més de 30 per cada 1.000 habitants.

El districte on el lloguer costa més diners és Sarrià-Sant Gervasi que passa dels 1.000 €/mes. En canvi, a Nou Barris, el lloguer mitjà està prop dels 500 €/mes. S’agreuja la polarització de la ciutat, on el districte més car és 2,03 vegades que el més barat.

Hi ha dos districtes amb el lloguer per sota dels 600 €/mes: Horta-Guinardó i Nou Barris, que també són la cambra i cinquè districte en població, respectivament.

Una nova Llei d’Arrendaments Urbans catalana

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va anunciar que la Generalitat prepara una nova Llei d’Arrendaments Urbans catalana davant la ineficiència de l’actual LAU espanyola, reformada en 2013 pel govern del PP.

L’actual LAU “només té en compte els grans arrendataris, no equilibra els drets i obligacions entre propietaris i inquilins, no és eficient“, va afirmar Borrás, que va projectar el nou esborrany per al segon trimestre de 2017.

“Parlarem amb agents socials, econòmics, locals i experts universitaris. Necessitem aquest diàleg per a una nova LAU moderna, que busqui alternatives a la compra i el lloguer, noves fórmules de tinença d’habitatges, més opcions“, va afegir.