Llei 5/2015, de modificació del Codi Civil de Catalunya. El 20 juny entra en vigor!

Publicada en el DOGC la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals.

La Llei refà el capítol corresponent al règim jurídic de la Propietat Horitzontal reguladora de les comunitats de propietaris a Catalunya, per agilitzar-ne la gestió:

– suprimeix l’obligació de fer primera i segona convocatòria de la junta de propietaris.
– dóna més visibilitat a la vicepresidència i regula aquest càrrec.
– descarta la possibilitat de retribució per als càrrecs de la comunitat.
– modifica les majories exigibles en la presa d’acords.
– fomenta la mediació en cas de conflictes sorgits en l’àmbit de la propietat horitzontal.
– substitueix el terme “edifici” per “immoble”.
– les urbanitzacions passen a denominar-se “propietats horitzontals per parcel·les”
Igualment s’hi publica la Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya.

L’entrada en vigor és el dia 20 de juny de 2015