Tag Archives: comunitats

Llei 5/2015, de modificació del Codi Civil de Catalunya. El 20 juny entra en vigor!

Publicada en el DOGC la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals.

La Llei refà el capítol corresponent al règim jurídic de la Propietat Horitzontal reguladora de les comunitats de propietaris a Catalunya, per agilitzar-ne la gestió:

– suprimeix l’obligació de fer primera i segona convocatòria de la junta de propietaris.
– dóna més visibilitat a la vicepresidència i regula aquest càrrec.
– descarta la possibilitat de retribució per als càrrecs de la comunitat.
– modifica les majories exigibles en la presa d’acords.
– fomenta la mediació en cas de conflictes sorgits en l’àmbit de la propietat horitzontal.
– substitueix el terme “edifici” per “immoble”.
– les urbanitzacions passen a denominar-se “propietats horitzontals per parcel·les”
Igualment s’hi publica la Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya.

L’entrada en vigor és el dia 20 de juny de 2015

Les comunitats de propietaris hauran d’inspeccionar els seus edificis

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.
Les comunitats de propietaris hauran d’inspeccionar els seus edificis.
El Decret afecta a les comunitats de propietaris existents.
Tots els edificis d’habitatges hauran de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis, (ITE), abans de complir els 45 anys d’antiguitat.
Pel que fa als edificis existents l’hauran de passar en les següents dates en funció de quina sigui la seva antiguitat:

Antiguitat de l’edifici entre 1951 i 1960: Fins el 31 de desembre del 2015.
Antiguitat de l’edifici entre 1961 i 1971: Fins el 31 de desembre del 2016.
Antiguitat a partir de 1971: L’any en que l’edifici compleixi els 45 anys d’antiguitat.
Les comunitats de propietaris han de tenir el Llibre de l’Edifici que, a partir de la recepció de l’informe de l’ITE, haurà de contenir:

Instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
Arxiu de documents (obra nova, manuals d’ús, manteniment…)
Registre d’incidències.

Més informació:
» Decret 67-2015, de 5 de maig, pel foment ….pdf [ + ]