Política de privacitat

Tota comunicació amb Finques Herrera Vicenç SL, per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest espai web, suposa el consentiment perquè les seves dades personals siguin incorporades als fitxers, titularitat de Finques Herrera Vicenç SL, a la direcció és Av. Catalunya, 105 Llívia (Girona).

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d´acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l´interessat podrà exercir dret d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Finques Herrera Vicenç SL
Av. Catalunya 105 – Llívia (Girona)
C.P. 17.527
Telèfon: +34 972 146 056
info@finquesherrera.net